Förslag till elvägspilot i Blekinge

Region Blekinge lämnade i dagarna in ett förslag till elvägspilot i Blekinge för sträckor på E22 och väg riksväg 15. Region Blekinge har tagit på sig ansvaret som huvudman och bakom förslaget finns äv...
Läs mer

E22 AB:s arbete 2018 och framåt

Under de senaste åren har bolaget breddat sin verksamhet. Vikten av att elektrifiera transporterna samt att upplåta vägen för bredare och tyngre transporter har fått ett ökat fokus. Utbyggnationer är ...
Läs mer

E22 AB:s arbete 2014–2018

Bolaget var under denna mandatperiod tydliga med vilka prioriteringar man såg i samband med den nya nationella planen – och vikten av att fortsätta stärka väg E22, speciellt då det tidigare konstatera...
Läs mer

Spadtag på nya sträckan Sätaröd-Vä

Idag var det första spadtaget på den nya sträckan vid Sätaröd-Vä. På plats var E22 ABs VD Stephan Müchler och talade om den nya vägförbindelsens betydelse för det sydsvenska näringslivet. Motorvägsutb...
Läs mer

Besök på Scania CV i Oskarshamn

Idag hade E22 AB styrelsemöte på Scania CV i Oskarshamn. På mötet deltog bland annat representanter från Trafikverket som svarade på frågor om den kommande nationella transportplanen. Närvarande fanns...
Läs mer

Invigning av nya E22 förbi Linderöd

Förra veckan var det invigning av nya väg E22 förbi Rinkabyholm och nu är det dags igen! Denna gång är det av den nya sträckan av E22 förbi Linderöd. Den nya sträckan är 6,5km lång och kommer att öka ...
Läs mer

Invigning av nya E22 förbi Rinkabyholm

Idag var det invigning av nya väg E22 förbi Rinkabyholm. Den nya vägen inkluderar en mötesfri motortrafikled mellan Hossmo och väg 25 (4,4 km) och en motorväg på resterande sträcka fram till cirkulati...
Läs mer

Förslag på nationell plan

Under hösten lämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på väg...
Läs mer

Besök på Europas första elväg

E22 AB besökte igår elväg E16 i Sandviken. Elvägen är en 2 km lång demonstrationsträcka för ett tvåårigt projekt där man undersöker hur tunga transporter ansluter sig till ett luftburet elnät. I dagsl...
Läs mer

E22 – den gröna vägen!

Idag skickades en skrivelse in till riksdagens trafikutskott och Trafikverket. Skrivelsen presenterar väg E22s betydelse för regionerna, både inom tillväxt, turistnäring och miljösynpunkt. Läs skrivel...
Läs mer

Seminarium i Karlskrona

Idag var det Karlskronas tur att ta del av lunchseminariet ”E22: vägen framåt”. På plats var Christina Mattisson, Regionråd/Ordförande i Region Blekinge, som prata under rubriken ”E2...
Läs mer