Spadtag på nya sträckan Sätaröd-Vä

Idag var det första spadtaget på den nya sträckan vid Sätaröd-Vä. På plats var E22 ABs VD Stephan Müchler och talade om den nya vägförbindelsens betydelse för det sydsvenska näringslivet. Motorvägsutbyggnaden mellan Sätaröd och Vä kommer att öka framkomligheten för trafikanter och höja trafiksäkerheten för de boende i området. Den nya sträckan förväntas att kosta 780 miljoner kr och stå klar år 2021.