Förslag till elvägspilot i Blekinge

Region Blekinge lämnade i dagarna in ett förslag till elvägspilot i Blekinge för sträckor på E22 och väg riksväg 15. Region Blekinge har tagit på sig ansvaret som huvudman och bakom förslaget finns även Sydsvenska Handelskammaren med E22 AB, Karlshamns kommun och Olofströms kommun med flera. Tillsammans med Netport Science Park har de ovanstående aktörerna och företrädare för näringslivet identifierat en sträcka på E22 som kvalificerar sig som elvägspilot.

E22 binder samman viktiga hamnar, städer och industrier där gods i dag och framledes kommer att gå på väg. E22 är därmed en pulsåder i Sydöstra Sverige och borde övervägas som kandidat till elektrifieringsprojektet. Det återstår att se om förslaget godtas av Trafikverket.