E22 AB:s arbete 2018 och framåt

Under de senaste åren har bolaget breddat sin verksamhet. Vikten av att elektrifiera transporterna samt att upplåta vägen för bredare och tyngre transporter har fått ett ökat fokus. Utbyggnationer är ...
Läs mer

E22 AB:s arbete 2010–2014

E22 AB var i samband med att TEN-T (EU:s gemensamma transportnätverk) skulle ses över tydliga med sina synpunkter om den viktiga roll som vägen fyller. I samband med att Socialdemokraterna valde Håkan...
Läs mer

E22 AB:s arbete 2006–2010

År 2006 grundas bolaget E22 AB – ett samverkansprojekt mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Blekinge och Region Skåne. Bolaget väcker direkt ...
Läs mer