E22 – sydöstra Sveriges pulsåder

Debattartikeln publicerades i Barometern 2022-02-21. För E22 AB är det givet att ställa sig bakom att Sverige ska bli världens första fossilbränslefria välfärdsland och att järnvägen har en nyckelroll...
Läs mer

E22 AB – Almedalen 2021

Följande skrivelse skickades till riksdagsledamöter under Almedalsveckan. Läs hela skrivelsen här Väg E22 är en central transportled för Sveriges ostkust och en sammanlänkande faktor i en region med b...
Läs mer

Brev till Tomas Eneroth

Bäste Tomas, Som du säkert känner till är väg E22 en central transportled för Sveriges ostkust, en sammanlänkande faktor i en region med brist på annan fast infrastruktur. Det var därför Region Österg...
Läs mer

E22 – den gröna vägen!

Idag skickades en skrivelse in till riksdagens trafikutskott och Trafikverket. Skrivelsen presenterar väg E22s betydelse för regionerna, både inom tillväxt, turistnäring och miljösynpunkt. Läs skrivel...
Läs mer

Tidigare analyser och skrivelser

Är E22 Sveriges mest analyserade väg? Under åren har såväl forskare som konsulter gång på gång kunnat dokumentera vinsterna av att bygga ut E22. Här kan du läsa publicerat material från 2009 och bakåt...
Läs mer