Kontakta oss

Du når oss på följande sätt

E22 AB
c/o Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö
Tel: 040-690 24 00
e-post: e22@handelskammaren.com