Om

En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag. För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

Styrelsen i E22 AB består av:

Mikael Blomqvist, ordförande
Elin Petersson, Region Blekinge
Magnus Johansson, Region Blekinge (suppleant)
Peter Wretlund, Region Kalmar län
Pär-Gustav Johansson, Region Kalmar län (suppleant)
Anders Lundström, Region Skåne
Yvonne Augustin, Region Skåne (suppleant)
Britt-Marie Hamnevik, Region Östergötland
Jan Owe-Larsson, Region Östergötland (suppleant)
Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren