E22 - en säker väg till jobben!

Väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg är livsnerven i sydöstra Sverige. E22 ger människor möjligheter att träffas, få nya upplevelser samt att bo, leva och arbeta där man vill.
Vägen är också viktig för företagen. Det handlar om effektiva godstransporter och om att kunna hitta rätt medarbetare. Sverige behöver E22 för tillväxten.

En utbyggnad av E22 ger:

  • mellan 1 200 och 2 500 nya företag
  • upp till 60 000 nya jobb längs vägen. En ökning med 8%
  • mellan 1.88 kr och 2.40 kr tillbaka per investerad krona
  • kortare körsträcka och förbättrad miljö i många samhällen
  • upp emot 70 färre omkomna och svårt skadade per år

HÄNDELSER