E22 AB:s arbete 2014–2018

Bolaget var under denna mandatperiod tydliga med vilka prioriteringar man såg i samband med den nya nationella planen – och vikten av att fortsätta stärka väg E22, speciellt då det tidigare konstaterats brister i Sydöstra Sveriges tillgänglighet.

Redan under denna period så var bolaget ute och påtalade vikten med en utbyggd E22 mellan Lösen och Jämjö i östra Blekinge mot den lokala oppositionen.

Urval av nyheter

Möte med Infrastrukturministern

Igår träffade Stephan Müchler, E22 AB och vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Infrastrukturministern Anna Johansson vid ett sammanträde i Malmö. De diskuterade bland annat E22 och och statens långsiktiga finansiering av infrastruktur.

Fler nyheter om E22 AB verksamhet hittar du här