Fortsatt arbete med elvägspilot i Blekinge

Med glädje kan vi meddela att Trafikverket bestämt sig för att fortsätta arbeta med det förslag angående elvägspilot i Blekinge som lämnades in förra månaden. Trafikverket tittar nu mer fördjupat på regionerna Blekinge, Gävleborg och Örebro som anses har de bästa förutsättningarna för en eventuell pilotsträcka.

Nästa steg i elektrifieringsprojektet är för Trafikverket att ta fram ett planeringsunderlag inför framtagande av vägplaner.