E22 AB – Almedalen 2021

Följande skrivelse skickades till riksdagsledamöter under Almedalsveckan. Läs hela skrivelsen här Väg E22 är en central transportled för Sveriges ostkust och en sammanlänkande faktor i en region med b...
Läs mer

Förbifart Bergkvara

E22 AB har tagit del utav underlaget till det samråd som Trafikverket har utlyst inför planeringen av projektets vägplan. Till att börja med vill E22 AB framföra uppskattning för det lättillgängliga s...
Läs mer

Uppmärksamhet i media

Efter att E22 AB skickade sitt brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth uppmärksammades det på flera ställen. Norrköpings tidningar, Barometern, Sydöstran, BLT och Kristianstadsbladet skrev allih...
Läs mer

Brev till Tomas Eneroth

Bäste Tomas, Som du säkert känner till är väg E22 en central transportled för Sveriges ostkust, en sammanlänkande faktor i en region med brist på annan fast infrastruktur. Det var därför Region Österg...
Läs mer

Återbesök på elvägen i Sandviken

I dag var E22 AB på återbesök i Sandviken för att besöka E16s elväg. Elvägen sträcker sig över 2 km på väg E16 vid Sandviken och är den första i världen av sitt slag. Sträckan har sedan 2016 testats f...
Läs mer

Förslag till elvägspilot i Blekinge

Region Blekinge lämnade i dagarna in ett förslag till elvägspilot i Blekinge för sträckor på E22 och väg riksväg 15. Region Blekinge har tagit på sig ansvaret som huvudman och bakom förslaget finns äv...
Läs mer

E22 AB:s arbete 2018 och framåt

Under de senaste åren har bolaget breddat sin verksamhet. Vikten av att elektrifiera transporterna samt att upplåta vägen för bredare och tyngre transporter har fått ett ökat fokus. Utbyggnationer är ...
Läs mer