Invigning av nya E22 förbi Rinkabyholm

Idag var det invigning av nya väg E22 förbi Rinkabyholm. Den nya vägen inkluderar en mötesfri motortrafikled mellan Hossmo och väg 25 (4,4 km) och en motorväg på resterande sträcka fram till cirkulationsplats Karlsro (1,3 km). E22 ABs vd, Stephan Müchler, var tillsammans med bland annat Thomas Carlzon, landshövding Kalmar län, en av invigningstalarna.