E22 AB:s arbete 2018 och framåt

Under de senaste åren har bolaget breddat sin verksamhet. Vikten av att elektrifiera transporterna samt att upplåta vägen för bredare och tyngre transporter har fått ett ökat fokus. Utbyggnationer är dock fortsatt det tyngsta punkten för bolaget.

Under perioden har vi flera sträckningar som färdigställt, där den kanske viktigaste är Sätaröd-Vä – som drog om E22 så att den gick utanför orten Tollarp – då det var en av de sista sträckningarna av vägen i Skåne som inte var motorväg. I början av 2021 kom även slutligen också ett byggstartsbeslut för Lösen-Jämjö, en sträckning som bolaget arbetat länge med.

Arbetet fortsätter dock för fler sträckningar, där de tre mest prioriterade beslutades vara:

  • Förbifart Söderköping
  • Förbifart Bergkvara
  • Förbifart Mönsterås