Förbifart Bergkvara

E22 AB har tagit del utav underlaget till det samråd som Trafikverket har utlyst inför planeringen av projektets vägplan. Till att börja med vill E22 AB framföra uppskattning för det lättillgängliga s...
Läs mer

Förslag på nationell plan

Under hösten lämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på väg...
Läs mer