Tidigare analyser och skrivelser

Är E22 Sveriges mest analyserade väg? Under åren har såväl forskare som konsulter gång på gång kunnat dokumentera vinsterna av att bygga ut E22. Här kan du läsa publicerat material från 2009 och bakåt.

Båtlyften i Söderköping – de turistekonomiska effekterna (augusti 2009)
Konsultbolaget Resurs AB studerar de turistekonomiska effekterna av en båtlyft i Söderköping vid passagen över Göta Kanal.

Båtlyft Göta Kanal – väg E22 Söderköpings kommun (augusti 2008)
Konsultföretaget NAI Svefa studerar ekonomiska effekter av etableringen av en båtlyft i Söderköping.

Samhällsekonomiska fördelar av en uppgradering av väg E22 (september 2007)
Professor Åke E Andersson och Ek dr Martin Andersson vid Internationella Handelshögskolan och KTH analyserar hur en utbyggnad av E22 påverkar tillväxt, sysselsättning och företagande.

Upprustning av E22 till fyrfältsväg (juli 2007)
Konsultföretaget WSP studerar samhällsnyttan i form av bland annat ökad säkerhet och tidsvinster av en utbyggnad av E22.

E22 som OPS (maj 2007)
I denna bildpresentation visas hur E22 kan byggas som ett så kallat OPS-projekt. OPS står för Offentlig-Privat Samverkan.

Folkets röst om E22 (oktober 2005)
Vad tycker invånarna i Skåne, Blekinge och Kalmar om utbyggnaden av E22? Med hjälp av Sifo research tog Handelskammaren reda på svaret.

Tidningsbilaga i Dagens Industri (maj 2005)
Den första annonsfinansierade tidningsbilagan om en väg eller järnväg medföljde i Dagens Industri i maj 2005 och beskriver vinsterna med en utbyggnad av E22.

Företagens förtroende för politiken kring E22 (februari 2005)
Företagen längs E22 ger politikerna betyget Underkänt till hanteringen av utbyggnaden av E22.

Projekt E22 (oktober 1999)
På Handelskammarens uppdrag gjorde dåvarande MeritaNordbanken den första studien om hur en svensk väg – E22 – skulle kunna byggas som så kallat Public-Private Partnership.

Bedömning av regionala utvecklingseffekter av investeringar i E22 (oktober 1999) Professor Folke Snickars vid KTH studerade på Handelskammarens uppdrag de regionala effekterna av en upprustning av E22.

Strategic impacts of upgrading the E22 from Malmö to Kalmar (oktober 1999)
Det danska konsultbolaget Prodec illustrerade med ny grafisk teknikeffekterna på tillgängligheten av en upprustning av E22.