Stråk i stället för snuttar. Analys av stordriftsfördelar vid vägbyggen

WSP har analyserat vägbyggen i Sverige och konstaterar att man kan få mycket mer väg för pengarna genom att bygga längre sträckor. Kilometerkostnaden sjunker avsevärt när längden ökar.

Läs hela rapporten här