E22 – den gröna vägen!

Idag skickades en skrivelse in till riksdagens trafikutskott och Trafikverket. Skrivelsen presenterar väg E22s betydelse för regionerna, både inom tillväxt, turistnäring och miljösynpunkt. Läs skrivelsen här