Politikernas trätande kan försena nya E22

En utbyggnation av E22 till motorväg mellan Lösen och Jämjö skulle kraftigt förbättra tillgängligheten i sydöstra Sverige. Därför skrev E22 AB:s VD Stephan Müchler tillsammans med lokala företrädare för näringslivet i BLT om vikten av att Karlskrona kommun såg till att utbyggnationen skulle bli klar så snabbt som möjligt. Läs mer här.