E22 AB:s arbete 2010–2014

E22 AB var i samband med att TEN-T (EU:s gemensamma transportnätverk) skulle ses över tydliga med sina synpunkter om den viktiga roll som vägen fyller. I samband med att Socialdemokraterna valde Håkan Juholt var bolaget snabbt ute och påminde honom om hans tidigare motioner gällande vägen. Bolaget träffade även dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.  

Under perioden färdigställde också flera viktiga sträckor. Dels i södra Skåne med sträckan Vellinge till Trelleborg, men också inleddes byggnationen av sträckan Sölve-Stensnäs i Blekinge och förbifart Linderöd i nordöstra Skåne.  

Under perioden slutfördes också arbetet med rapporten Närhetseffekten – som tydligt visade på produktivitetsvinsterna med en utbyggd E22. Rapporten ledde också fram till en publicerad debattartikel.  

Urval av nyheter

Startskott för ny forskning (2011-03-14)

Hanteringen av vägfrågor är inte det vanligaste ämnet för forskare i statsvetenskap. Men idag går startskottet för ny en analys av väg E22. Projektledare är Stig-Björn Ljunggren, doktor i statsvetenskap, som inleder en stor serie intervjuer med politiker, företagare och andra intressanta personer.

Debattartikel om flaskhalsar (2012-02-10)

Blekinge Läns Tidning (Sydöstran) publicerade idag en debattartikel signerad Harald Hjalmarsson, Regionförbundet Kalmar län, Mats Johansson, Region Blekinge, Jan Owe-Larsson, Regionförbundet Östsam, Pia Kinhult, Region Skåne och Stephan Müchler, Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Under titeln ”Tre steg för bättre balans i Sverige” identifierar författarna tre flaskhalsar som ligger i vägen för en balanserad utveckling av öst- respektive västsidan i södra Sverige. Läs debattinlägget i Blekinge Läns Tidning (Sydöstran). Samma debattartikel har även publicerats av Norrköpings Tidning.

Invigning av ny sträcka (2014-06-19)

Stephan Müchler, E22 AB och VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren var på plats när de 4,7 km ny motorväg i hjärtat av Skåne invigdes idag. Infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd invigde den nya motorvägssträckan av väg E22.

Efter två år och ett omfattande arbete står nu vägen vid Rolsberga klar. Vägen har byggts om och förbi Fogdarp och är en helt ny sträckning som byggts för att gå söder om samhället. Ombyggnationen innebär både att framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan höjs. E22 AB har länge arbetat för att få hela E22:an utbyggd till dubbelfilig motorväg och en dag som denna är en delseger.

Inför stundande midsommarhelg uppmärksammas väg E22 som en av Sveriges mest trafikfarligaste väg. Handelskammaren arbetar vidare för en trafiksäker, dubbelfilig väg E22 från Norrköping hela vägen till Malmö.

Fler nyheter om E22 AB verksamhet hittar du här