Förslag på nationell plan

Under hösten lämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart. E22 AB har lämnat följande svar på planen.