Närhetseffekten – Hur bättre infrastruktur leder till högre produktivitet

Vad händer när tillgängligheten mellan människor och företag ökar? Rapporten visar en 4 miljarders produktivitetsvinst av en uppgraderad E22. Tid är pengar. Både kompetensförsörjningen och arbetsmarknaden skulle vinna på att pendlarna kunde resa längre på kortare tid. Då knyter man samman större geografiska områden och därmed fler människor och företag.

Här hittar du hela rapporten