Stråk istället för snuttar – stordriftsfördelar i infrastrukturpolitiken

Rapporten Stråk istället för snuttar belyser vinsten av större infrastrukturutbyggnader. Handelskammaren lät konsultföretaget WSP räkna på besparingar och effektiviseringar förknippade med att bygga vägar i stråk istället för snuttar.

Läs hela rapporten här