På plats inför presentationen av kommissionens slutrapport

Idag var E22AB på plats i Stockholm när Infrastrukturkommissionen presenterade sin slutrapport. Kommissionen som är tillsatt av näringslivet har haft uppdraget att utreda tillvägagångssätt och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.

I rapporten har man valt att fokusera på två nationella exempel för att belysa möjligheterna och utmaningarna; järnväg mellan Stockholm och Oslo samt livsnerven i sydöstra Sverige – väg E22. På seminariet lyftes E22 AB fram som ett positivt exempel på samverkan mellan berörda aktörer. Deltog gjorde bland annat Infrastrukturminister Anna Johansson (S) som avböjde att kommentera specifika exempel.