Sagt & gjort

Rom byggdes inte på en dag och inte E22 heller. Men under årens lopp har beslutsfattare vittnat om att de har förstått vägens betydelse. Här har vi listat några uttalanden och löften från bland annat ledande politiker. Som en vänlig påminnelse. Vi har också tagit med ett urval av aktiviteter som E22 AB har stått bakom.

Januari 2021

E22 AB har tagit del av Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037. E22 AB vill med anledning av det framföra följande inspel till den inriktningsunderlaget och till den kommande processen. Hela remissvaret hittar ni här

December 2020

Samrådsyttrande – Förbifart Bergkvara. E22 AB har tagit del utav underlaget till det samråd som Trafikverket har utlyst inför planeringen av projektets vägplan. Till att börja med vill E22 AB framföra uppskattning för det lättillgängliga sättet Trafikverket presenterar materialet på. Läs hela samrådsyttrandet här

November 2020

Vi som bor och verkar längs med vägen vet hur avgörande väg E22 AB är för näringslivet. En påminnelse till ansvarig minister skadar dock inte, speciellt när arbetet med den nya nationella planen är i full gång. Därför skickar vi idag ett brev till Tomas Eneroth, med satsningar som vi vet är viktiga för sydöstra Sverige. Brevet hittar du här

Maj 2020

Det är glädjande när fler byggnationer kommer närmare genomförandet. Det meddelade också E22 AB Trafikverket i det samrådsyttrande som gjordes kring sträckan Ronneby Öst – Nättarby. Där ställde vi oss också mycket positiva till att sträckan ska byggas som motorväg, då det kommer förbättra tillgängligheten i regionen. Läs hela yttrandet här

Oktober 2019

Följande remissvar på Trafikverkets rapport "Längre lastbilar på svenska vägnätet - för mer hållbara transporter" skickades i dag in till Infrastrukturdepartementet. E22 AB ställer sig positivt till remissens förslag och betonar vikten av att de planerade infrastrukturinvesteringar som krävs genomförs enligt plan. Läs hela remissvaret här

Juli 2019

Följande skrivelse skickades in till riksdagens trafikutskott. Skrivelsen presenterar E22 AB:s arbete och prioriterade frågor. Hela skrivelsen hittar du här

November 2017

Under hösten lämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart. E22 AB har lämnat följande svar på planen

Juni 2017

Idag skickades en skrivelse in till riksdagens trafikutskott och Trafikverket. Skrivelsen presenterar väg E22s betydelse för regionerna, både inom tillväxt, turistnäring och miljösynpunkt. Läs skrivelsen här

April 2017

En utbyggnation av E22 till motorväg mellan Lösen och Jämjö skulle kraftigt förbättra tillgängligheten i sydöstra Sverige. Därför skrev E22 AB:s VD Stephan Müchler tillsammans med lokala företrädare för näringslivet i BLT om vikten av att Karlskrona kommun såg till att utbyggnationen skulle bli klar så snabbt som möjligt. Läs mer här.

December 2016

E22 AB fick i december månad svar från Infrastrukturministern Anna Johansson angående E22 förbi Söderköping. Läs svaret här

Maj 2014

Efter släppet av rapporten närhetseffekten publicerades en debattartikel. Budskapet var tydligt: Genom att kraftigt förbättra tillgängligheten i bl.a. Torsås och Mönsterås skulle en utbyggnation av E22 till motorväg kunna generera uppåt 4 miljarder mer i statskassan. Det skulle varit och vara bra för regionen och för Sverige. Läs mer här.

Mars 2014

I samband med ett möte i riksdagen släppte vi tillsammans med Handelskammaren rapporten Närhetseffekten - Hur bättre infrastruktur leder till högre produktivitet. Den visar på 4 miljarders produktivitetsvinst vid en uppgraderad väg E22. Läs rapporten

November 2013

I samband med rapportsläppet av ”Närhet ger jobb” publicerades en debattartikel i Kristianstadsbladet. Där lyftes vikten av satsningar på väg 21 och framförallt en utbyggnation av sträckan Fjälkinge – Gualöv längs med E22:an fram. Läs mer här.

Maj 2013

Om allt går som planerat börjar den nya motorvägsbiten av E22 förbi Linderöd byggas om två år. Med redan nu kan allmänheten under en månad gå och titta på och tycka till om arbetsplanen på Trafikverkets kontor i Kristianstad där det står en stor affisch som visar den tänkta motorvägsdragningen. Läs mer här

April 2013

Utbygget av E22 mellan Sölve och Stensnäs har börjat ta fart. Vid Sölve börjar Trafikverket med anslutningsarbetet, vilket innebär att de kommer att arbeta med vatten- och avloppsarbeten, rensning av vegetation mm. Det byggs även flera nya broar vid bland annat väg 522 och 121.

Januari 2013

Inbjudningarna till Handelskammarens lunchmöte i början av mars har skickats ut. Mötet hålls i Stockholm med syftet att diskutera hur infrastruktur passar in i tillväxtpusslet. Mötet kommer även gästas av Stig-Björn Ljunggren som ska presentera en rapport om ansvarsparadoxer i infrastruktur, arbetsmarknad och finansiering.

December 2012

Under Handelskammarens Höstmöte intervjuades infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd angående hennes och regeringens syn på infrastruktursatsningar i Sydsverige. För att se intervjun, klicka här

November 2012

Två etapper i ombyggnaden av E22:an genom Skåne har blivit klara mer än en månad tidigare än beräknat och den 16 november öppnades de två sträckorna. Det rör sig om sträckorna Hörby–Norra Linderöd samt Hurva–Rolsberga.

September 2012

Intressenter kring E22, representerade av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt regionala toppolitiker, träffar lokala politiker i Söderköping. Syftet med mötet är att diskutera lösningar på de tre värsta flaskhalsarna i regionens trafik.

Maj 2012

Efter två års byggande har motorvägen E6/E22 mellan Trelleborg och Vellinge invigts! -Det är glädjande att vårt arbete har gett utdelning, säger Stephan Müchler. Sedan vi bildade E22 AB har redan hela 3 miljarder investerats i vägen. Ytterligare drygt 2 miljarder finns i planerna, som kan tänkas bli mer.

Mars 2012

Behåll fokus på E22an. Det är fortfarande en lika aktuell fråga, säger Centerpartiets trafikpolitiska talesperson Anders Åkesson under ett besök i Söderköping. Magnus Berge, (C) kommunstyrelsens ordförande i Söderköping, driver på frågan och vill att byggnationen startas så snart som möjligt.

Juli 2011

Sydostregionen - med ett antal mycket viktiga internationella företag - måste utvecklas till att bli ett nytt dynamiskt område mellan Sverige och östersjöländerna - på samma sätt som Öresundsområdet. Det är bara att börja planera för det, skriver Gunvor Engström, landshövding i Blekinge.

Oktober 2010

Håkan Juholt har motionerat flitigt om E22. Senast i oktober 2010 skrev han tillsammans med kollegorna Krister Örnfjäder, i många år ledamot av Trafikutskottet, och Lena Hallengren, tidigare ungdomsminister, om vikten av en utbyggd väg E22.

September 2010

När EU:s prioriterade transportnät TEN-T skulle ses över lämnade E22 AB in sina synpunkter kring vikten av att bygga långa sträckor när tillfälle ges, då det ger en större samhällsvinst än korta sträckor. Även E22:ans vikt för en Östersjöregion lyftes fram. Läs mer här.

Augusti 2010

I ett uttalande från Rådhuset i Söderköping skriver centerpartisterna Magnus Berge, Söderköping, Karin Jonsson, Norrköping, Denny Lawrot, Finspång och Anders Carlsson, Valdemarsvik en apell till regeringen och Trafikverket. Mot bakgrund av långvariga trafiksvårigheter i regionen yrkar de på ett snabbt beslut i frågan om bygge av förbifart för E22 kring Söderköping.

Mars 2010

Regeringen fastställer nationell plan för infrastrukturen för 2010-2021. Satsningar på E22 om ca fem miljarder kr ingår.

Mars 2010

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin lovar att bjuda in regionen till samtal om hur infrastrukturen skall förbättras. Det handlar bland annat om E22. (Västervikstidningen 29 mars 2010)

Februari 2010

Att en ombyggnation av E22:an i Söderköping behövs har varit känt länge. Redan 2010 påtalades vikten av en skyndsam utbyggnad för Näringsdepartementet. Läs mer här.

December 2009

Statsminister Fredrik Reinfeldt: "Väg E22 ingår i de satsningar regeringen vill genomföra." (Norra Skåne 2 dec 2010)

Oktober 2009

E22 i Skåne är den enda väg som nämns i Socialdemokraternas skuggbudget för 2010. (S) vill öka anslagen till vägen.

Augusti 2009

Vägverkets styrelseordförande Kenneth Kvist: "E22 har varit ett kärt projekt att prioritera." (Norrköpings Tidningar 17 aug 2010)

Juli 2009

Mingel och seminarium i Almedalen om Båtlyften över E22 vid Söderköping.

Maj 2009

Vägverket och Norrköpings kommun skriver avsiktsförklaring om Norrleden i Norrköping.

September 2008

Regeringen presenterar sin närtidssatsning. E22-projekt i Skåne och Blekinge ingår för drygt 550 Mkr.

Juli 2008

Finansminister Anders Borg anger E22 som prioriterat projekt vid framträdande i Almedalen.

Juli 2008

Mingel om E22 i Almedalen

Februari 2008

Finansminister Anders Borg: "Satsa på E22 genom hela Småland." (Smålandsnytt)

Januari 2008

Infrastrukturminister Åsa Torstensson och finansminister Anders Borg på DN Debatt: vill prioritera "delar av E22 i Skåne". (DN 9 jan 2010)

November 2006

E22 AB presenteras för infrastrukturminister Åsa Torstensson

Augusti 2006

Folkpartiledaren Lars Leijonborg utlovar E22 vid valtal i Malmö

Augusti 2006

Statsminister Göran Persson utlovar E22 vid valtal i Lund

November 2005

Centerledaren Maud Olofsson medverkar på seminarium om E22 i Kalmar

Oktober 2005

Sifo genomför opinionsundersökning om E22 på Handelskammarens uppdrag. Allmänheten positiv till en utbyggd E22.