Trafikverket meddelar: Ny sluttid för vägarbetena mellan Rolsberga och Fogdarp

Trafikverket meddelar: Ny sluttid för vägarbetena mellan Rolsberga och Fogdarp

Motorvägsbygget på E22 sträckan Rolsberga och Fogdarp beräknas vara klart juni 2014. Den nya tidsplaneringen beror på flera kvalitetshöjande hänsynstagande och en utdragen projektering. Vägbygget var planerat att vara avslutat i december. Men flera faktorer som tillkom, bland annat detaljer i projekteringen, gjorde att tidsplaneringen fick utökas till sommaren 2014.

Mer info finns på: www.trafikverket.se/e22