Stephan Müchler, E22 AB och VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Stephan Müchler, E22 AB och VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren var på plats när de 4,7 km ny motorväg i hjärtat av Skåne invigdes idag. Infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd invigde den nya motorvägssträckan av väg E22.

Efter två år och ett omfattande arbete står nu vägen vid Rolsberga klar. Vägen har byggts om och förbi Fogdarp och är en helt ny sträckning som byggts för att gå söder om samhället. Ombyggnationen innebär både att framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan höjs. E22 AB har länge arbetat för att få hela E22:an utbyggd till dubbelfilig motorväg och en dag som denna är en delseger.

Inför stundande midsommarhelg uppmärksammas väg E22 som en av Sveriges mest trafikfarligaste väg. Handelskammaren arbetar vidare för en trafiksäker, dubbelfilig väg E22 från Norrköping hela vägen till Malmö