Skrivelse till Trafikverket

Det är glädjande när fler byggnationer kommer närmare genomförandet. Det meddelade också E22 AB Trafikverket i det samrådsyttrande som gjordes kring sträckan Ronneby Öst – Nättarby. Där ställde vi oss också mycket positiva till att sträckan ska byggas som motorväg, då det kommer förbättra tillgängligheten i regionen. Läs hela yttrandet här