Regeringen beslutade idag att tillåta utbyggnaden av E22 i ny sträckning väster om Rinkabyholm i Kalmar kommun.

Regeringen beslutade idag att tillåta utbyggnaden av E22 i ny sträckning väster om Rinkabyholm i Kalmar kommun. Den nya vägen planeras bli en mötesfri motortrafikled på sträckan mellan Hossmo och anslutningen till väg 25. Motortrafikleden blir ca 13 m bred, utformad som mötesfri väg med mitträcke. Fortsättningen fram till Karlsro planeras bli en 21.5 m bred motorväg med två körfält i var riktning. När den nya vägen är klar kommer gamla E22 att anpassas till de nya förutsättningarna med betydligt mindre trafik samt gång- och cykeltrafik.