Idag var E22AB på plats i Stockholm när Infrastrukturkommissionen presenterade sin slutrapport.

Idag var E22AB på plats i Stockholm när Infrastrukturkommissionen presenterade sin slutrapport. Kommissionen som är tillsatt av näringslivet har haft uppdraget att utreda tillvägagångssätt och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.

I rapporten har man valt att fokusera på två nationella exempel för att belysa möjligheterna och utmaningarna; järnväg mellan Stockholm och Oslo samt livsnerven i sydöstra Sverige- väg E22. På seminariet lyftes E22AB fram som ett positivt exempel på samverkan mellan berörda aktörer. Deltog gjorde bland annat Infrastrukturminister Anna Johansson (S) som avböjde att kommentera specifika exempel.