Idag träffar bolaget E22 AB infrastrukturkommissionen i Norrköping för att diskutera framtida samarbeten.

Idag träffar bolaget E22 AB infrastrukturkommissionen i Norrköping för att diskutera framtida samarbeten. Bland annat diskuteras en utredning om innovationer i byggandet av väg. Infrastrukturkommissionen består av Björn Hallengren, teknologie doktor KTH, Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD), Pia Kinhult, tidigare regionråd (M), Allan Larsson, tidigare finansminister (S) och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör (MP). 

Kommissionen är intresserade av att använda väg E22 som fallstudieobjekt inom ramen för kommissionens arbete.