Idag publicerades en artikel om hur Söderköpings kommun under många år har arbetat intensivt på att lösa problematiken med köerna på E22.

Idag publicerades en artikel om hur Söderköpings kommun under många år har arbetat intensivt på att lösa problematiken med köerna på E22. Dessa uppstår inte längre bara sommartid, utan är ett dagligt bekymmer för de många som arbetspendlar mellan Söderköping och Valdemarsvik. Arbetet med frågan sker i samarbete med Trafikverket, Regionförbundet Östsam, Länsstyrelsen, Kanalbolaget och enskilda kommuner. Läs mer här.