Idag lanserar vi rapporten

Kristianstad framstår som den stora vinnaren och följs av följer Ronneby, Höör, Karlshamn samt Eslöv och Sölvesborg.

Idag lanserar vi rapporten "Närhet ger jobb" som visar  hur produktiviteten i regionen skulle öka med hjälp av en utbyggnad av väg E22 och väg 21.

Analysen är skriven av professor Martin Andersson (Lunds universitet, CIRCLE) och omfattar 360.000 sysselsatta i 11 kommuner i Skåne och Blekinge. Resultatet visar att effekten av ökad tillgänglighet i regionen skulle motsvara en produktivitetsökning, eller ökat BNP-tillskott, på tre procent. Rapporten visar även att:

  • En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle förbättra tillgängligheten avsevärt i synnerhet i kommunerna i nordöstra Skåne. Även produktivitetsökningarna är koncentrerade till nordöstra Skåne.
  • En investering i väg 21 som sänker restiden med fem procent (motsvarande ett par minuter) mellan Hässleholm och Kristianstad skulle innebära omkring 400 miljoner kronor i ökad välfärd.
  • En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle öka tillgängligheten allra mest i Kristianstad, Ronneby, Höör, Karlshamn samt Eslöv och Sölvesborg. Den största vinnaren är Kristianstad.