Idag deltar representanter för E22 AB i ett samrådsmöte med Trafikverket gällande E22.

Idag deltar representanter för E22 AB i ett samrådsmöte med Trafikverket gällande E22. Tillsammans med företrädare för berörda kommuner, länsstyrelser med flera görs en genomgång av alla pågående och kommande byggen relaterade till E22.