Handelskammaren deltog på ett pressmöte med Trafikverket och entreprenören Svevia

Handelskammaren deltog på ett pressmöte med Trafikverket och entreprenören Svevia, på byggplatsen för nya vägbro 608 vid Pukavik i Blekinge. Projektet är en del av utbyggnaden av en ny E22-motorväg på sträckan Sölve-Stensnäs, nordöst om Sölvesborg. Projektet åtgärdar ett av de mest akuta behoven på sträckan sedan länge; att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Med den nya vägen kommer man att kunna flytta tyngre trafik bort från nuvarande E22, som då ska göras om till lokalväg eftersom den sträcker sig genom flera samhällen. Projektet beräknas vara klart 2014. Läs mer om pressmötet här.