Efter två års byggande är motorvägen E6/E22 mellan Trelleborg och Vellinge klar!

Efter två års byggande är motorvägen E6/E22 mellan Trelleborg och Vellinge klar! Vägen knyter samman nordost med sydväst genom utbyggnaden till motorväg på sträckan. I dagens invigningsceremoni medverkade Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör, Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Region Syd, Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande Vellinge och Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande Trelleborg.