Byggstarten på sträckan mellan Linderöd och Vä skjuts upp till 2015

Byggstarten på sträckan mellan Linderöd och Vä skjuts upp till 2015 eftersom skyddsvärda djur och växter behöver ytterligare undersökningar för att säkerställa att minsta möjliga miljöpåverkan sker av vägbygget. Fauna som strandpadda, vattensalamander och orkidén göknycklar får Trafikverket att skjuta upp byggstarten i väntan på att Miljödomstolen och länsstyrelsen skriver under på byggstart.

De tiotal kilometer, som utbyggnaden handlar om, anses vara en angelägen satsning för Nordöstra Skåne och därmed har Region Skåne och Kommunen förskotterat vägbygget till Trafikverket.  Region Skåne har insett vikten av att ha en fungerande E22:a med snabba och smidiga transportmöjligheter och satsar därför miljoner på att få bygget gjort tidigare än Trafikverket själv kan utföra utan förskotteringen. Läs mer