Bygget av den nya rastplatsen Botorpström mellan Oskarshamn och Västervik är nu igång.

Bygget av den nya rastplatsen Botorpström mellan Oskarshamn och Västervik är nu igång. Sommartid utgör sträckan ett viktigt turiststråk, bland annat mellan Stockholm och Öland. Projektet är ett led i att stödja den regionala utvecklingen inom turistområdet, samtidigt som det ska öka trafiksäkerheten för långväga resande. Arbetet slutförs under hösten 2012.