Brev till Tomas Eneroth

Vi som bor och verkar längs med vägen vet hur avgörande väg E22 AB är för näringslivet. En påminnelse till ansvarig minister skadar dock inte, speciellt när arbetet med den nya nationella planen är i full gång. Därför skickar vi idag ett brev till Tomas Eneroth, med satsningar som vi vet är viktiga för sydöstra Sverige.

Brevet hittar du här