Arbetsplanen för föreslagen kollektivtrafikanläggning på E22 vid Påskallavik i Oskarshamns kommun

Arbetsplanen för föreslagen kollektivtrafikanläggning på E22 vid Påskallavik i Oskarshamns kommun, har idag vunnit laga kraft. Bygghandling för projektet har upprättats och utbyggnaden är planerad till 2014. Syftet med anläggningen är att skapa en snabbare bussförbindelse på sträckan Kalmar - Oskarshamn – Västervik.