Arbetet med att bygga nya E22 mellan Sölve och Stensnäs, vilket startades i slutet av förra året, är nu i full gång.

Arbetet med att bygga nya E22 mellan Sölve och Stensnäs, vilket startades i slutet av förra året, är nu i full gång. Projektet innebär en utbyggnad av 5,2 km nya lokalvägar och 8 km enskilda vägar samt ägovägar. Vägbygget är det största någonsin i Blekinge och en stor investering för trafiksäkerheten och framkomligheten. Utbyggnaden bidrar även till att utveckla näringslivet och att öka rörligheten inom regionen samt att minska trafikens påverkan på miljön. Du kan läsa mer om projektet i en artikel från entreprenören Svevia.