Analyser och rapporter

Är E22 Sveriges mest analyserade väg? Under åren har såväl forskare som konsulter gång på gång kunnat dokumentera vinsterna av att bygga ut E22.