E22 AB - näringsliv och politik i samverkan

En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag. För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

Styrelsen i E22 AB består av:

Mikael Blomqvist, ordförande
Christina Mattisson, Region Blekinge
Lennarth Förberg, Region Blekinge (suppleant)
Ulf Nilsson, Region Kalmar län
Harald Hjalmarsson, Region Kalmar län (suppleant) 
Karl-Erik Innala, Region Skåne
Mats Helmfrid, Region Skåne (suppleant)
Inga-Lill Östlund, Region Östergötland
Jan Owe-Larsson, Region Östergötland (suppleant)
Stephan Müchler, VD tillika Sydsvenska Industri- och Handelskammaren