Byggt & Byggs

E22 är ca 56 mil lång och i dagsläget är ungefär 10 mil motorväg och 8 mil motortrafikled. Målsättningen för E22 AB är att vägen ska ha lägst 4-fältsstandard hela sträckan från Norrköping till Trelleborg. Men alla investeringar som höjer säkerheten och ökar framkomligheten är viktiga. Här listar vi de större investeringar som har gjorts, är pågående eller planerade för vägen de senaste åren. Kostnaderna är angivna i löpande priser. Året anger byggstart.
Källa: Trafikverket  

År

Sträcka

Åtgärd

Längd (Km)

Kostnad (Mkr)

2025

Fogdarp - Hörby norra

Motorväg

7

250

2024

 

Ronneby Ö - Nättraby

Mötesfri landsväg

12,9

704

2024

Gladhammar - Verkebäck

Mötesfri landsväg

0

215

2024

 

Förbi Bergkvara

Mötesfri landsväg

8

271

2021

 

Förbifart Söderköping

Motorväg

10

1145

2021

Fjälkinge - Gualöv

Motorväg

9

340

2020

Lösen - Jämjö

Motorväg

14

685

2019

 

Trafikplats Lund södra

Ombyggnation

0

240

2019

 

Gastelyckan - Lund Norra

Väganslutning

0

230

2018

 

Sätaröd och Vä

Motorväg

15

780

2016

 

Förbi Linderöd

Motorväg

6

265

2015

Förbifart Rinkabyholm

Motorväg

5,7

380

2012

Hossmo - Karlsro

Motorväg

9

230

2012

Rolsberga - Fogdarp

Motorväg

5

106

2012

Oskarshamn - Västervik

Rastplats

0

8

2012

Trelleborg - Vellinge

Motorväg

16

300

2012

Hörby norra - Linderöd

Motorväg

15

300

2011

Hurva - Rolsberga

Motorväg

6

260

2011

Sölve - Stensnäs

Motorväg

15

800

2010

Genom Jämjö

Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder

1

13

2010

Lindsdal - Rockneby

Mötesfri landsväg

4

37

2010

Västervik - Gamleby

Mötesfri landsväg

20

105

2009

Jämjö - Brömsebro

Mötesfri landsväg

18

50

2009

Fårbo - Nygård

Mötesfri landsväg

5

12

2009

Tingstad - Navestad

Mötesfri landsväg + GC-väg

5

18

2008

Delen vid Kåremo

Planskild trafikplats

0

15

2008

Söderleden i Norrköping

4-fältig väg

4

150

2007

Nöbbelöv - Vä

Mötesfri landsväg

9

32

2007

Trafikplats Lindsdal

Ombyggnad

0

6

2007

Rockneby - Ålem

Mötesfri landsväg

17

37

2007

Länsgränsen Kalmar/ Östergötland - Mossebo

Mötesfri landsväg

13

19

2006

Fogdarp - Osbyholm

Mötesfri landsväg

4

35

2006

Mönsterås - Emån

Mötesfri landsväg

9

26

2006

Hälgenäs - länsgränsen Kalmar/Östergötland

Mötesfri landsväg

13

6

2005

Oskarshamn N - Fårbo

Mötesfri landsväg

12

16

2005

Trafikplats Fårbo

Planskild trafikplats

0

36

2004

Förbi Bromölla

Motorväg

8

240

2003

Kristianstad - Fjälkinge

Motorväg

4

120

2003

Stensnäs - Trensum

Mötesfri landsväg

14

12

2003

Emån - Oskarshamn Syd

Mötesfri landsväg

11

22

2003

Förbi Oskarshamn

Mötesfri landsväg

7

9

2003

Valdemarsvik - Ringarum

Viltstängsel

27

10

2003

Valdemarsvik - Söderköping

Mötesfri landsväg

28

127

2002

Björketorp - Nättraby

Målad 2+1 samt Gc-fält

10

15

2002

Rosenholm - Lösen

Mötesfri landsväg

6

8

2002

Förbi Lindsdal

Mötesfri landsväg

5

5

2002

Trafikplats Rockneby

Planskild trafikplats

0

30

2002

Ålem - Mönsterås

Mötesfri landsväg

9

11

2002

Verkebäck - Västervik

Mötesfri motortrafikled

6

6

2001

Gårdstånga - Hurva

4-fältig väg

6

110

2001

Hurva - Rolsberga

Mötesfri landsväg

3

4

2001

Bräkne Hoby - Björketorp

Mötesfri landsväg

18

24

2000

Osbyholm – Hörby N

Mötesfri landsväg

7

6

2000

Trensum - Bräkne Hoby

Mötesfri landsväg

12

27

2000

Söderåkra - Hossmo

Motortrafikled

28

595

1995

Vä – Kristianstad

Motorväg

4

80

1995

Förbi Sölvesborg, delen i Skåne

Motorväg

3

60

1995

Förbi Sölvesborg

Motorväg

4

137

1993

Lund - Gårdstånga

Motorväg

9

60

1993

Nättraby - Vedeby

Motorväg

5

87

1993

Verkebäck - Västervik

Motortrafikled

6

109