E22 - en säker väg till jobben!

Aktuellt

2015-10-28 Idag var E22AB på plats i Stockholm när Infrastrukturkommissionen presenterade sin slutrapport. Kommissionen som är tillsatt av näringslivet har haft uppdraget  att utreda tillvägagångssätt och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.

I rapporten har man valt att fokusera på två nationella exempel för att belysa möjligheterna och utmaningarna; järnväg mellan Stockholm och Oslo samt livsnerven i sydöstra Sverige- väg E22. På seminariet lyftes E22AB fram som ett positivt exempel på samverkan mellan berörda aktörer. Deltog gjorde bland annat Infrastrukturminister Anna Johansson (S) som avböjde att kommentera specifika exempel.

2015-05-18 Idag träffar bolaget E22 AB infrastrukturkommissionen i Norrköping för att diskutera framtida samarbeten. Bland annat diskuteras en utredning om innovationer i byggandet av väg. Infrastrukturkommissionen består av Björn Hallengren, teknologie doktor KTH, Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD), Pia Kinhult, tidigare regionråd (M), Allan Larsson, tidigare finansminister (S) och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör (MP). 

Kommissionen är intresserade av att använda väg E22 som fallstudieobjekt inom ramen för kommissionens arbete.

2014-12-03 Idag invigdes så äntligen den nya sträckningen i Blekinge mellan Sölve och Stensnäs. På plats för att tala fanns bland annat E22 AB:s styrelseledamot Christina Mattisson, tillika ordförande för Region Blekinge. Sträckan har varit farbar sedan den 25 november med ökad framkomlighet och säkrare väg.

-I dag är vi både stolta och glada, men nöjda är vi inte förrän vi nått målet om fyrfältsväg hela vägen från Norrköping till Trelleborg, kommenterar Stephan Müchler, VD för E22 AB och VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

2014-07-04 Med komikern Johan Wester som skicklig moderator genomförde E22 AB tillsammans med Handelskammaren ett uppskattat och välbesökt seminarium under Almedalsveckan. Johan Wester lyckades med konststycket att få till många skratt och samtidigt lyfta nya synsätt på betydelsen av E22. Deltog gjorde Jan Sturesson, globalt ansvarig för samhällsfrågor på PwC, Martin Andersson (Phd), Professor of Innovation Studies, CIRCLE Lunds Universitet, Gustaf Lorentz, analyschef, Sydsvenska Handelskammaren och Karl McFaul, kommunikationschef, ESS.

2014-06-19 Stephan Müchler, E22 AB och VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren var på plats när de 4,7 km ny motorväg i hjärtat av Skåne invigdes idag. Infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd invigde den nya motorvägssträckan av väg E22.

Efter två år och ett omfattande arbete står nu vägen vid Rolsberga klar. Vägen har byggts om och förbi Fogdarp och är en helt ny sträckning som byggts för att gå söder om samhället. Ombyggnationen innebär både att framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan höjs. E22 AB har länge arbetat för att få hela E22:an utbyggd till dubbelfilig motorväg och en dag som denna är en delseger.

Inför stundande midsommarhelg uppmärksammas väg E22 som en av Sveriges mest trafikfarligaste väg. Handelskammaren arbetar vidare för en trafiksäker, dubbelfilig väg E22 från Norrköping hela vägen till Malmö

2014-03-19 Vad händer när tillgängligheten mellan människor och företag ökar? En ny rapport som E22 AB och Handelskammaren släpper idag och presenterade i riksdagen i förmiddags, visar en 4 miljarders produktivitetsvinst av en enda väg - vid förbättrad infrastruktur. Tid är pengar. Både kompetensförsörjningen och arbetsmarknaden skulle vinna på att pendlarna kunde resa längre på kortare tid. Då knyter man samman större geografiska områden och därmed fler människor och företag.

Vinsterna skapas av närhetseffekten som kännetecknas av tre saker:

· Den är stor - produktivitetsökningen räknas i miljarder

· Den gynnar hela regionen

· Den är bestående

Analysen bryter ny mark genom att tillämpa en metod som internationellt ligger i forskningens framkant men som hittills är mer eller mindre unik i Sverige. Rapporten räknar på produktivitetsvinsten om man uppgraderar hela väg E22 till en dubbelfilig motorväg och omfattar 21 kommuner längs vägen. Dessa vinster är utöver dem som andra tidigare beräkningar har visat.

Författare är professor Martin Andersson vid CIRCLE i Lund och Johan P Larsson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Läs rapporten.

2014-01-29 Följ arbetet mellan Sölve och Stensnäs
Följ arbetet på E22 mellan Sölve och Stensnäs i Trafikverkets Byggdagbok.

2013-10-17 Trafikverket meddelar: Ny sluttid för vägarbetena mellan Rolsberga och Fogdarp

Motorvägsbygget på E22 sträckan Rolsberga och Fogdarp beräknas vara klart juni 2014. Den nya tidsplaneringen beror på flera kvalitetshöjande hänsynstagande och en utdragen projektering. Vägbygget var planerat att vara avslutat i december. Men flera faktorer som tillkom, bland annat detaljer i projekteringen, gjorde att tidsplaneringen fick utökas till sommaren 2014.

Mer info finns på: www.trafikverket.se/e22

2013-09-19 Idag lanserar vi rapporten "Närhet ger jobb" som visar  hur produktiviteten i regionen skulle öka med hjälp av en utbyggnad av väg E22 och väg 21. Kristianstad framstår som den stora vinnaren och följs av följer Ronneby, Höör, Karlshamn samt Eslöv och Sölvesborg.

Analysen är skriven av professor Martin Andersson (Lunds universitet, CIRCLE) och omfattar 360.000 sysselsatta i 11 kommuner i Skåne och Blekinge. Resultatet visar att effekten av ökad tillgänglighet i regionen skulle motsvara en produktivitetsökning, eller ökat BNP-tillskott, på tre procent. Rapporten visar även att:

  • En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle förbättra tillgängligheten avsevärt i synnerhet i kommunerna i nordöstra Skåne. Även produktivitetsökningarna är koncentrerade till nordöstra Skåne.
  • En investering i väg 21 som sänker restiden med fem procent (motsvarande ett par minuter) mellan Hässleholm och Kristianstad skulle innebära omkring 400 miljoner kronor i ökad välfärd.
  • En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle öka tillgängligheten allra mest i Kristianstad, Ronneby, Höör, Karlshamn samt Eslöv och Sölvesborg. Den största vinnaren är Kristianstad. 

2013-03-01 Byggstarten på sträckan mellan Linderöd och Vä skjuts upp till 2015 eftersom skyddsvärda djur och växter behöver ytterligare undersökningar för att säkerställa att minsta möjliga miljöpåverkan sker av vägbygget. Fauna som strandpadda, vattensalamander och orkidén göknycklar får Trafikverket att skjuta upp byggstarten i väntan på att Miljödomstolen och länsstyrelsen skriver under på byggstart.

De tiotal kilometer, som utbyggnaden handlar om, anses vara en angelägen satsning för Nordöstra Skåne och därmed har Region Skåne och Kommunen förskotterat vägbygget till Trafikverket.  Region Skåne har insett vikten av att ha en fungerande E22:a med snabba och smidiga transportmöjligheter och satsar därför miljoner på att få bygget gjort tidigare än Trafikverket själv kan utföra utan förskotteringen. Läs mer

2013-01-31 Tisdagen den 5 mars bjuder Handelskammaren i samarbete med E22 AB in till lunchmöte i Stockholm för att diskutera hur infrastruktur passar in i tillväxtpusslet. Mötet gästas av bland annat Stig-Björn Ljunggren, dr i statsvetenskap och flitig krönikör, som ska presentera en rapport om ansvarsparadoxer i infrastruktur. Därefter har vi ett rundabordssamtal om nya möjligheter inom infrastruktur, arbetsmarknad och finansiering; ”Vem borde ta ansvar för byggandet av framtidens infrastruktur och vad spelar det för roll?”

Läs mer om lunchmötet i Handelskammarens kalendarium och anmäl ditt deltagande redan idag.

2012-12-03: I morse invigdes två nya E22-sträckor i Skåne; Hurva-Rolsberga och Hörby Norra-Linderöd, inför en entusiastisk publik. Kommunstyrelsernas  ordföranden och kommunalråd från de berörda kommunerna Eslöv, Höör, Hörby och Kristianstad, liksom regionråd för Region Skåne höll tal. Avslutningsvis knöt de band för att symbolisera den regionförstoring som den nya vägen innebär. Läs mer om invigningen här.

2012-11-20: Handelskammaren deltog på ett pressmöte med Trafikverket och entreprenören Svevia, på byggplatsen för nya vägbro 608 vid Pukavik i Blekinge. Projektet är en del av utbyggnaden av en ny E22-motorväg på sträckan Sölve-Stensnäs, nordöst om Sölvesborg. Projektet åtgärdar ett av de mest akuta behoven på sträckan sedan länge; att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Med den nya vägen kommer man att kunna flytta tyngre trafik bort från nuvarande E22, som då ska göras om till lokalväg eftersom den sträcker sig genom flera samhällen. Projektet beräknas vara klart 2014. Läs mer om pressmötet här.

2012-09-18: Idag lanserar Handelskammaren rapporten Stråk istället för snuttar. Rapporten behandlar vinsterna av att bygga långa sammanhängande vägstråk, istället för att som nu bygga flera utspridda kortare vägprojekt över en längre tidsperiod. Läs rapporten nedan. Stråk istället för snuttar

2012-09-10: Idag deltar representanter för E22 AB i ett samrådsmöte med Trafikverket gällande E22. Tillsammans med företrädare för berörda kommuner, länsstyrelser med flera görs en genomgång av alla pågående och kommande byggen relaterade till E22.

2012-09-04: Idag besöker regionala toppföreträdare tillsammans med Sydsvenska Industri och Handelskammaren Söderköping, som representanter för intressenterna kring E22. Syftet är att tillsammans med lokala politiker och media inspektera den undermåliga trafiksituation som dragningen av E22 skapat kring Söderköping. Tre svåra flaskhalsar har identifierats i aktuella projekt; förbifart Söderköping, Björketorp-Nättraby samt Fjälkinge-Gualöv. Läs mer om mötet och vad som diskuterades här.

2012-07-07: Arbetsplanen för föreslagen kollektivtrafikanläggning på E22 vid Påskallavik i Oskarshamns kommun, har idag vunnit laga kraft. Bygghandling för projektet har upprättats och utbyggnaden är planerad till 2014. Syftet med anläggningen är att skapa en snabbare bussförbindelse på sträckan Kalmar - Oskarshamn – Västervik.

2012-06-03: Byggledare och projektledare från Trafikverket samlades häromdagen vid Ekerödsrasten för att informera om utarbetningen kring etappen Hörby norra-Linderöd. Det handlar om en mil motorväg som totalt innehåller åtta broar. Projektet är beräknat att slutföras i december, då även den 12,5 kilometer långa sträckan Hurva – Rolsberga planeras vara klar att tas i bruk.
-Arbetet flyter på bra. Jag tror vi kan bli färdiga redan till hösten, säger projektledare Lars Sätmark på Trafikverket. Läs hela artikeln i Skånska Dagbladet.

2012-05-31: Idag publicerades en artikel om hur Söderköpings kommun under många år har arbetat intensivt på att lösa problematiken med köerna på E22. Dessa uppstår inte längre bara sommartid, utan är ett dagligt bekymmer för de många som arbetspendlar mellan Söderköping och Valdemarsvik. Arbetet med frågan sker i samarbete med Trafikverket, Regionförbundet Östsam, Länsstyrelsen, Kanalbolaget och enskilda kommuner. Läs mer här.

2012-05-24: Efter två års byggande är motorvägen E6/E22 mellan Trelleborg och Vellinge klar! Vägen knyter samman nordost med sydväst genom utbyggnaden till motorväg på sträckan. I dagens invigningsceremoni medverkade Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör, Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Region Syd, Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande Vellinge och Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande Trelleborg.

2012-05-03: Centerpartiets talesman i infrastrukturfrågor, Anders Åkesson, uttryckte i ett möte med kommunledningen i Söderköping vikten av att inte tappa fokus i frågan om utbyggnad av E22. Läs mer här.

2012-04-03: Bygget av den nya rastplatsen Botorpström mellan Oskarshamn och Västervik är nu igång. Sommartid utgör sträckan ett viktigt turiststråk, bland annat mellan Stockholm och Öland. Projektet är ett led i att stödja den regionala utvecklingen inom turistområdet, samtidigt som det ska öka trafiksäkerheten för långväga resande. Arbetet slutförs under hösten 2012.

2012-03-13: I månadsskiftet maj-juni påbörjas motorvägsutbyggnaden av E22 mellan Rolsberga och Fogdarp. En etapp på 4,7 kilometer fyrfilig mötesfri motorväg byggs och förväntas vara klar i november 2013. Läs artikeln här.

2012-03-08: Regeringen beslutade idag att tillåta utbyggnaden av E22 i ny sträckning väster om Rinkabyholm i Kalmar kommun. Den nya vägen planeras bli en mötesfri motortrafikled på sträckan mellan Hossmo och anslutningen till väg 25. Motortrafikleden blir ca 13 m bred, utformad som mötesfri väg med mitträcke. Fortsättningen fram till Karlsro planeras bli en 21.5 m bred motorväg med två körfält i var riktning. När den nya vägen är klar kommer gamla E22 att anpassas till de nya förutsättningarna med betydligt mindre trafik samt gång- och cykeltrafik.

2012-02-10: Blekinge Läns Tidning (Sydöstran) publicerade idag en debattartikel signerad Harald Hjalmarsson, Regionförbundet Kalmar län, Mats Johansson, Region Blekinge, Jan Owe-Larsson, Regionförbundet Östsam, Pia Kinhult, Region Skåne och Stephan Müchler, Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Under titeln ”Tre steg för bättre balans i Sverige” identifierar författarna tre flaskhalsar som ligger i vägen för en balanserad utveckling av öst- respektive västsidan i södra Sverige. Läs debattinlägget i Blekinge Läns Tidning (Sydöstran). Samma debattartikel har även publicerats av Norrköpings Tidning.

2012-02-01: Arbetet med att bygga nya E22 mellan Sölve och Stensnäs, vilket startades i slutet av förra året, är nu i full gång. Projektet innebär en utbyggnad av 5,2 km nya lokalvägar och 8 km enskilda vägar samt ägovägar. Vägbygget är det största någonsin i Blekinge och en stor investering för trafiksäkerheten och framkomligheten. Utbyggnaden bidrar även till att utveckla näringslivet och att öka rörligheten inom regionen samt att minska trafikens påverkan på miljön. Du kan läsa mer om projektet i en artikel från entreprenören Svevia.

2011-12-21: Det händer saker på E22. Bland annat har utbyggnaden av sträckan Sölve-Stensnäs i Blekinge just påbörjats. Under första halvåret 2012 kommer Stig-Björn Ljunggren med en rapport som fokuserar på de mjuka värdena med en väg . Läs om detta och lite mer i nyhetsbrevet här.

2011-05-09: Nu står det klart att E22:an om några år kommer att gå väster om Rinkabyholm. Byggstart sker under 2014 tack vare att Kalmar kommun går in med ett räntefritt lån till Trafikverket. Utan lånet hade byggstarten skett tidigast 2016 och senast 2018. I Rinkabyholm räknar man i och med detta med att kunna skapa tomer för tusen nya villor. Läs mer i Östran.

2011-04-05: Från och med idag kan man åka elbil på E22, utan att behöva vara orolig för vad som händer när batteriet börjar ta slut. Tisdag den 5 april är det officiell invigning av laddstolpar utmed E22 med presentation. Satsningen på en utbyggnad av laddstolpar utmed E22 är ett gemensamt initiativ av energibolagen i Kalmar, Västervik, Oskarshamn, Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad.

2011-03-22: Nytt från E22 AB. Ta del av de senaste nyheterna från E22 AB här.

2011-03-14: Hanteringen av vägfrågor är inte det vanligaste ämnet för forskare i statsvetenskap. Men idag går startskottet för ny en analys av väg E22. Projektledare är Stig-Björn Ljunggren, doktor i statsvetenskap, som inleder en stor serie intervjuer med politiker, företagare och andra intressanta personer. Läs mer här.

2011-01-17: Sölvesborgs kommunalråd Helene Björklund (S) efterlyser bättre underhåll av E22:an. I ett brev till Trafikverket uttrycker hon oro för att underhållet av vägen glöms bort eftersom en ny sträckning av E22:an mellan Sölve och Stensnäs planeras. Läs brevet till Trafikverket här.

2010-11-26: Debatt i Dagens Samhälle: Ge Sydostsverige chans att utvecklas. Investera i E22 och bygg längre, sammanhängande sträckor så kan miljarder sparas, uppmanar E22 AB:s styrelse i en gemensam debattartikel idag. Läs hela debattartikeln här.

2010-09-16: Regeringen avslog i dag överklagandet av sträckan Sölve-Stensnäs. Trafikverket säger till SVT Blekinge att man räknar med att kunna påbörja ombyggnaden till motorväg efter nyår. Sträckan är 15 km lång och entreprenadkostnaden beräknas till 710 miljoner kronor.

2010-09-03: I dag togs första spadtaget på E22 i Skåne av bl a infrastrukturminister Åsa Torstensson. Det är 20 km av sträckan Gårdstånga-Linderöd som byggs till motorväg för drygt 600 miljoner kronor. Sedan Handelskammaren och regionerna längs vägen bildade E22 AB för fyra år sedan har det investerats och beslutats om satsningar i E22 om totalt 5,2 miljarder kronor.